Programi poslovne edukacije

Prezentacijske vještine
Uvode u jezične i ostale komunikacijske kompetencije potrebne za uspješnu prezentaciju na engleskom jeziku. Polaznici će upoznati strukturu poslovne prezentacije, kako se uspješno koristiti vizualnim sredstvima, kako odgovoriti na teška pitanja i veliki broj jezičnih struktura koje će im olakšati pripremu prezentacije na engleskom jeziku. Na kraju programa svaki će polaznik primijeniti stečeno znanje održavanjem vlastite prezentacije nakon koje će dobiti povratnu informaciju o uspješnosti. Za upis u program potrebno je predznanje na razini B2.1 prema ZERO-u. Program traje 20 nastavnih sati.

Intervju za posao
Ovaj program priprema vas kako pristupiti, pripremiti se i uspješno odraditi razgovor za posao. Program je na engleskom jeziku i u par sati vas priprema kako se prezentirati pred potencijalnim poslodavcima. Sadržaj prilagođavamo individualnim potrebama polaznika.

Engleski za poslovne tajnice
Uvjet za upis u program: Poznavanje engleskog jezika na razini B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (ZERO)*
Ciljevi programa: Program engleskog jezika za poslovne tajnice temelji se na ciljevima suvremene nastave stranih jezika i razinama kompetencije komunikacijske uporabe stranog jezika razrađenim u Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike: učenje, poučavanje, vrednovanje i prioritetima u strukovnom obrazovanju zacrtanim u Kopenhaškoj deklaraciji.**

* Vijeće Europe (2005) Zajednički europski referentni okvir za jezike Zagreb, Školska Knjiga.
** Deklaracija europskih ministara za strukovno obrazovanje i osposobljavanje i Europske Komisije koji su se sastali u Kopenhagenu 29. i 30. studenog 2002. na temu unapređivanja europske suradnje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.
korisni linkovi
 
dizajn i održavanje: Quantum dizajn